Grote keien

Drents Onder Onsje en de Grootste Kei
Links langs het fietspad zien we een sterk golvend heideterreintje: een voormalig stuifzandgebied. Hier staatonder ons 1 een kunstwerk met de naam “Drents Onderonsje”. Dit beeld hoort thuis in de Flintenroute (flinten zijn keien) die loopt door de gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen.
De beelden zouden eerst aan de andere kant van het zandpad, in het natuurgebied, komen te staan. Bezwaar was dan dat je er niet naartoe kon lopen.. Op de huidige plaats wel. Je kunt de beelden aanraken. Bij de onthulling is de gezondheidstoestand van de man en de vrouw zorgvuldig vastgesteld.
Een kronkelpaadje leidt naar de (bijna) grootste steen van Drenthe. (De grootste steen van Nederland ligt in Rottum bij Heerenveen. Die 800px-Zwerfsteen Rottum 05is meer dan 2x zo groot als deze steen). Na grove metingen bleek er in Gees een steen te zijn die 0,25 m3 groter is.
Deze grote granieten zwerfkei is afkomstig uit Scandinavië en meegevoerd door het landijs in het Saalien (128.000-238.000 jaar geleden). De gigantische kei, getuigt van de grote kracht waarmee het ijspakket over Drenthe schoof. Tevens een mooi moment voor een verhaal over deze kei: ‘De kei van Malfika’, van Jan Groeneweg (verkorte weergave):

Bijna 10.000 jaar geleden woonde op de plek waar nu De Kiel ligt eenR kielse keipaneel groepje mensen. Een van hen heette Malfika. Zij was een opstandig weesmeisje. Toen zij gestraft werd voor haar wangedrag, probeerde zij die bestraffing onmogelijk te maken door de ‘Heilige Steen’ te laten verdwijnen. Met haar blote handen groef zij een diep gat naast de ‘Heilige Steen’, ten einde die daarin te laten verdwijnen. Toen zij bijna klaar was, rolde de kei plots de kuil in, op de bodem Malfika vermorzelend…. De Kei van Malfika kan zo beschouwd worden als de grootste en oudste grafsteen van Drenthe.
grootste kei